Uw partner
in loonadministratie

Handel Diensten & Industrie vzw - Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers nr.980 - 981

Handel, Diensten & Industrie vzw is een interprofessioneel en neutraal erkend sociaal secretariaat dat gespecialiseerd is in de loonadministratie van kleine tot middelgrote ondernemingen.

HDI werd opgericht door Christine Beyens en telt momenteel drie vestigingen waar dagelijks, onder leiding van Christine en haar dochter Fien Beyens, een 25- tal medewerkers het beste van zichzelf geven om de klanten van een kwalitatieve service te voorzien. Samenwerken met HDI biedt volgende voordelen:

  • een deskundig en dynamisch team
  • een persoonlijke dossierbeheerder
  • grote bereikbaarheid
  • klantgerichte informatie
  • gebruiksvriendelijke online tools

Laatste nieuws

Nieuws

Vanaf 1 juli 2017 - Doelgroepvermindering jongeren verstrengd

- Om van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers gebruik te kunnen maken, moet de werkgever een jongere aanwerven die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Om misbruiken tegen te gaan, heeft de Vlaamse regering één van deze voorwaarden nu strikter geformuleerd. Hierdoor komt een jongere die binnen de 4 maanden na de aanwerving een diploma hoger onderwijs kan behalen, niet meer in aanmerking voor de doelgroepvermindering. Deze wijziging zal in werking treden op 1 juli 2017.

Nieuws

PC 118 (Voedingsnijverheid) - Sectoraal akkoord 2017-2018

- Op 16 mei 2017 werd het protocolakkoord 2017-2018, dat de sociale partners in het paritair comité voor de voedingsnijverheid bereikt hadden, formeel ondertekend. De sociale partners hebben besloten om de maximale marge van 1,1 % in het kader van de loonkostontwikkeling, volledig in te vullen. De marge wordt opgesplitst in een enveloppe van 0,9 % en een tweede ten belope van 0,2 %. In wat volgt, vindt u een overzicht van de gemaakte afspraken geldig van 1 januari 2017 en voor onbepaalde duur.

Lees meer nieuwsberichten