Uw partner
in loonadministratie

Handel Diensten & Industrie vzw - Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers nr.980 - 981

Handel, Diensten & Industrie vzw is een interprofessioneel en neutraal erkend sociaal secretariaat dat gespecialiseerd is in de loonadministratie van kleine tot middelgrote ondernemingen.

HDI werd opgericht door Christine Beyens en telt momenteel drie vestigingen waar dagelijks, onder leiding van Christine en haar dochter Fien Beyens, een 25- tal medewerkers het beste van zichzelf geven om de klanten van een kwalitatieve service te voorzien. Samenwerken met HDI biedt volgende voordelen:

  • een deskundig en dynamisch team
  • een persoonlijke dossierbeheerder
  • grote bereikbaarheid
  • klantgerichte informatie
  • gebruiksvriendelijke online tools

Laatste nieuws

Nieuws

PC 124 : Premie BouwIngroeiBaan voor jonge, onervaren arbeiders

- CONSTRUCTIV (sectorfonds van de bouw) biedt sinds 2016 een bijkomende hefboom aan om een duurzame tewerkstelling te realiseren: de bouwingroeibaan (BIB). Deze stimulans is bedoeld voor bedrijven die een jonge, onervaren arbeider willen aanwerven met aandacht voor veiligheid en begeleiding. Voor hen wordt een sectorale premie aangeboden van 1000 EUR, aangevuld met een vrijstelling voor de FBZ-premie (200 EUR per kwartaal gedurende 8 kwartalen).

Nieuws

Aanvraagprocedure aanwervingspremie langdurig werkzoekenden (UPDATE)

- In onze infoflash van 18 januari 2017 hebben wij reeds vermeld dat de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden (na 3 maand: 1.250 euro en na 12 maand:  3.000 euro) aangevraagd kan  worden bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse overheid binnen de 3 maand na indiensttreding via een online-toepassing. 

Lees meer nieuwsberichten