Uw partner
in loonadministratie

Handel Diensten & Industrie vzw - Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers nr.980 - 981

Handel, Diensten & Industrie vzw is een interprofessioneel en neutraal erkend sociaal secretariaat dat gespecialiseerd is in de loonadministratie van kleine tot middelgrote ondernemingen.

HDI werd opgericht door Christine Beyens en telt momenteel drie vestigingen waar dagelijks, onder leiding van Christine en haar dochter Fien Beyens, een 25- tal medewerkers het beste van zichzelf geven om de klanten van een kwalitatieve service te voorzien. Samenwerken met HDI biedt volgende voordelen:

  • een deskundig en dynamisch team
  • een persoonlijke dossierbeheerder
  • grote bereikbaarheid
  • klantgerichte informatie
  • gebruiksvriendelijke online tools

Laatste nieuws

Nieuws

Controlekaarten C3.2 A Bouw bij indiensttreding

- Wanneer een arbeider in dienst treedt bij een werkgever die ressorteert onder paritair comite 124 Bouwbedrijf, dient men bij de dimona-aangifte bij indiensttreding twee C3.2A-kaartnummers mee te geven: één voor de maand van indiensttreding en één voor de daaropvolgende maand.

Nieuws

Vanaf 1 januari 2018 - Nieuwe opzegtermijnen bouwsector (PC 124)

- Het Eenheidsstatuut zorgde voor dezelfde opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Voor een aantal sectoren werden evenwel tijdelijke of definitieve uitzonderingsregimes ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof beschouwde de definitieve uitzonderingstermijnen voor de bouwsector echter als discriminerend. Vanaf 1 januari 2018 moet deze discriminatie weggewerkt zijn.

Lees meer nieuwsberichten