Uw partner
in loonadministratie

Handel Diensten & Industrie vzw - Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers nr.980 - 981

Handel, Diensten & Industrie vzw is een interprofessioneel en neutraal erkend sociaal secretariaat dat gespecialiseerd is in de loonadministratie van kleine tot middelgrote ondernemingen.

HDI werd opgericht door Christine Beyens en telt momenteel drie vestigingen waar dagelijks, onder leiding van Christine en haar dochter Fien Beyens, een 25- tal medewerkers het beste van zichzelf geven om de klanten van een kwalitatieve service te voorzien. Samenwerken met HDI biedt volgende voordelen:

  • een deskundig en dynamisch team
  • een persoonlijke dossierbeheerder
  • grote bereikbaarheid
  • klantgerichte informatie
  • gebruiksvriendelijke online tools

Laatste nieuws

Nieuws

Controle door arbeidsinspectie op komst inzake de preventie van psychosociale risico’s

- Sinds 1 september 2014 trad de nieuwe regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk in werking waarbij het toepassingsgebied werd verruimd van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk naar psychosociale risico’s in het algemeen. De nieuwe verplichtingen van de werkgever inzake de evaluatie, het opstellen van maatregelen, de procedure bij psychosociale risico’s,… moesten opgenomen worden in het arbeidsreglement. Twee jaar na de invoering van deze nieuwe wetgeving kondigt de arbeidsinspectie inzake “Welzijn op het werk” aan dat zij controles zal uitvoeren op de maatregelen die de werkgever getroffen heeft inzake deze psychosociale risico’s, in het bijzonder in verband met de de preventie van burn-out van werknemers.  

Nieuws

Aanvullingen bij jeugd- en seniorvakantie: door de RSZ beschouwd als loon

- Wanneer een werknemer jeugd- of seniorvakantie opneemt, krijgt hij hiervoor een uitkering vanwege de RVA. Het gebeurt ook wel eens dat een werkgever, bovenop de uitkering van de RVA, nog een aanvullende vergoeding betaalt. De RSZ laat in haar administratieve instructies van het 2de kwartaal 2016 weten dat de aanvullende vergoeding die een werkgever eventueel betaalt bij jeugd- of seniorvakantie niet uitgesloten is van het loonbegrip en bijgevolg onderworpen is aan sociale bijdragen.

Nieuws

Uitbreiding van studentenarbeid naar 550 uren op komst?

- Momenteel mag een student gedurende maximaal 50 dagen per kalenderjaar arbeid verrichten onder het systeem van studentenarbeid. Hierbij dienen niet de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaald te worden, maar enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% waarvan 5,43% ten laste valt van de werkgever en 2,71% van de werknemer.

Lees meer nieuwsberichten