Uw partner
in loonadministratie

Handel Diensten & Industrie vzw - Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers nr.980 - 981

Handel, Diensten & Industrie vzw is een interprofessioneel en neutraal erkend sociaal secretariaat dat gespecialiseerd is in de loonadministratie van kleine tot middelgrote ondernemingen.

HDI werd opgericht door Christine Beyens en telt momenteel drie vestigingen waar dagelijks, onder leiding van Christine en haar dochter Fien Beyens, een 25- tal medewerkers het beste van zichzelf geven om de klanten van een kwalitatieve service te voorzien. Samenwerken met HDI biedt volgende voordelen:

  • een deskundig en dynamisch team
  • een persoonlijke dossierbeheerder
  • grote bereikbaarheid
  • klantgerichte informatie
  • gebruiksvriendelijke online tools

Laatste nieuws

Nieuws

Vanaf 1 januari 2019 – Elektronische loonbonus wordt mogelijk

- Via het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op basis van CAO nr. 90 kunnen werkgevers hun werknemers een bonus toekennen op basis van collectieve resultaten (vooraf bepaald en onzeker). Voor die bonussen geldt een gunstregime, voor zover het maximumbedrag niet wordt overschreden. Maar dit gunstregime is gekoppeld voorwaarden. De werkgever moet een toekenningsplan opmaken. Dat plan wordt opgenomen in een cao of bijgevoegd aan een toetredingsakte, na eerst een bijzondere procedure te hebben doorlopen. De voordelen worden ingevoerd door een op ondernemingsniveau gesloten cao of, voor de werknemers voor wie er geen vakbondsafvaardiging bestaat, naar keuze van de werkgever via een cao of via een toetredingsakte. Dankzij de CAO nr. 90/3 zal het mogelijk worden om in een eerste fase (vanaf 1 januari 2019) een model van elektronische toetredingsakte en toekenningsplan en een model van elektronische collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van de voordelen in een tweede fase te gebruiken. Op termijn zullen de papieren modellen verdwijnen.

Lees meer nieuwsberichten