Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanpassing RSZ-forfaits bureauvergoeding en kledijvergoeding vanaf 2022

De RSZ heeft op 20 december 2021 tussentijdse instructies gepubliceerd met een aanpassing van de maximale kostenforfaits voor bureauvergoeding en kledijvergoeding vanaf 1 januari 2022.

1. Bureauvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 aanvaardt de RSZ een forfaitair bedrag van maximum € 132,07 per maand als terugbetaling van bureaukosten aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.

Deze terugbetaling dekt de kantoorkosten, bijvoorbeeld het gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis, printer- en computermateriaal, kantoorbenodigdheden, nutsvoorzieningen, enz.

2. Kledijvergoeding

De RSZ aanvaardt vanaf 1 januari 2022 onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,78 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,78 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

Deze forfaitaire kostenvergoeding wordt alleen aanvaard wanneer het gaat om werkkledij in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld overalls of veiligheidsschoenen) of om andere kledij die door de werkgever verplicht wordt opgelegd (bijvoorbeeld uniformen) en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij gedragen kan worden.

Daarnaast hanteert de RSZ nog een tweede kostenvergoeding voor het onderhoud en de slijtage van kledij van de werknemers zelf. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt dit forfait € 0,89 per dag en heeft betrekking op gewone kledij (bijvoorbeeld jeans of t-shirts) of onderkledij die door de vuile werkomstandigheden veelvuldig gewassen moet worden.

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ dd. 20 december 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.