Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aantal overuren met fiscaal gunstregime stijgt opnieuw

Het aantal overuren met een fiscaal gunstig voordeel wordt opnieuw door de regering verhoogd van 130 uren naar 180 uren per werknemer per jaar. Deze verhoging geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 én dit voor alle sectoren. Het maximum aantal overuren dat in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing gold eerder voor bezoldigingen die vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 werden betaald of toegekend.

Voor de sectoren waar al een verhoogd plafond bestaat, wijzigt er niets:

 • horecasector (PC 302): 360 overuren;
 • werken in onroerende staat op voorwaarde dat een elektronische aanwezigheidsregistratie wordt gebruikt: 180 overuren.

De volgende percentages zijn van toepassing:

 • de belastingvermindering voor de werknemer bedraagt:
 • 66,81% van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20% verschuldigd is;
 • 57,75% van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is;
 • de werkgever moet een deel van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten. Het gaat om de volgende percentages:
  • 32,19% van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20% verschuldigd is;
  • 41,25% van het loon dat gediend heeft als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is.

De verhoging van het krediet gebeurt in 2021 in de loop van het jaar, alsook de verlaging in 2023. Dit brengt de volgende regeling met zich mee:

 • 2021: het maximum wordt opgetrokken tot 180 uren voor de bezoldigingen die in 2021 worden betaald of toegekend voor zover dat die bijkomende uren overwerk worden gepresteerd in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021;
 • 2023: voor de bezoldigingen die in 2023 worden betaald of toegekend, voor zover dat zowel het basiscontingent van 130 uren als die bijkomende uren overwerk in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 worden gepresteerd.

Bovenstaande is gebaseerd op een wetsontwerp en is dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wetsontwerp tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, Kamer doc. 2304/001.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.