Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanvullende stagebonus van € 1.000 indien u een jongere opleidt in het Vlaams Gewest

Indien u in Vlaanderen een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, heeft u eventueel recht op een stagebonus. Het moet gaan om een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst. De jongere moet jonger zijn dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor u de bonus voor de eerste keer aanvraagt.

Of u in aanmerking komt voor de stagebonus, kan u makkelijk opzoeken op de website van de Vlaamse overheid. Hier vindt u een simulatietool die u, mits het beantwoorden van enkele korte vragen, aangeeft of u in aanmerking komt voor de bonus. Ook de opleidingsinstelling waarmee u samenwerkt, informeert u van uw recht op de bonus en bezorgt u hiervoor de nodige documenten.

Normaal bedraagt de bonus € 500 bij de eerste en tweede toekenning en € 750 bij de derde toekenning. Als werkgever kan u de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen.

Om de werkgevers te stimuleren om ook in deze coronatijden werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, wordt de stagebonus eenmalig uitgebreid en verhoogd voor het schooljaar 2020-2021.

De aanvullende stagebonus bedraagt € 1.000, bovenop de bestaande stagebonus, en kan worden aangevraagd voor alle jongeren, ongeacht hun leeftijd, die verbonden zijn met één van voornoemde overeenkomsten.

Aanvraagprocedure

  • Indien u voor het schooljaar 2020-2021 al een aanvraag voor de gewone stagebonus indiende, ontvangt u de aanvullende stagebonus automatisch;
  • Diende u voor dit schooljaar nog geen aanvraag voor de gewone stagebonus in, dient u het aanvraagformulier en een kopie van de volledige opleidingsovereenkomst bij voorkeur per mail in. U ontvangt de aanvullende stagebonus dan automatisch;
  • Indien u enkel aan de voorwaarde voor de aanvullende stagebonus voldoet (bv. omdat de jongere al ouder is dan 18 jaar), dan dient u een aanvraag in te dienen zoals voor een gewone stagebonus.

De nodige aanvraagformulieren vindt u tevens op voornoemde website. De bevoegde dienst raadt aan om niet te wachten tot het einde van het schooljaar om de aanvraag in te dienen. U kan dit al doen van zodra er drie maanden van de opleiding voorbij zijn. De aanvragen moeten in elk geval worden ingediend vóór 31 december 2021.

Bron: www.vlaanderen.be/stagebonus; www.hildecrevits.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.