Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanvullingen bij jeugd- en seniorvakantie: door de RSZ beschouwd als loon

 

Wanneer een werknemer jeugd- of seniorvakantie opneemt, krijgt hij hiervoor een uitkering vanwege de RVA. Het gebeurt ook wel eens dat een werkgever, bovenop de uitkering van de RVA, nog een aanvullende vergoeding betaalt.

 

De RSZ laat in haar administratieve instructies van het 2de kwartaal 2016 weten dat de aanvullende vergoeding die een werkgever eventueel betaalt bij jeugd- of seniorvakantie niet uitgesloten is van het loonbegrip en bijgevolg onderworpen is aan sociale bijdragen.

 

Nochtans zijn de vergoedingen die beschouwd kunnen worden als een aanvulling op de sociale voordelen die toegekend worden door de verschillende takken van de sociale zekerheid, uitgesloten uit het loonbegrip. De RSZ verduidelijkt echter dat het enkel gaat om aanvullingen bij:

  • wettelijke pensioenen;
  • werkloosheidsuitkeringen met inbegrip van de tegemoetkoming ten laste van de RVA aan personen in loopbaanonderbreking;
  • kinderbijslagen;
  • uitkeringen in geval van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

 

De aanvullingen die niet vallen onder één van deze categorieën zijn bijgevolg niet uitgesloten uit het loonbegrip, waardoor er wel sociale bijdragen op verschuldigd zijn. De RSZ geeft als voorbeeld de aanvullingen bij jeugd- of seniorvakantie.

 

De RSZ is immers van mening dat de vergoeding die de RVA uitkeert bij jeugd- of seniorvakantie niet kan beschouwd worden als een sociaal voordeel, maar eerder als vakantiegeld. De aanvullende vergoeding die een werkgever betaalt, is dan ook geen aanvulling op een sociaal voordeel.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2de kwartaal 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.