Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona tellen mee voor vakantie

De regering gaat akkoord met de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona (WCC) in 2021 voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld in 2022.

De werkgevers betalen zelf het enkel en het dubbel vakantiegeld van hun bedienden. De gelijkstelling zorgt bijgevolg voor een meerkost voor de werkgevers. De regering maakt een budget van € 153.970.000 vrij om deze maatregel en de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overstromingen te financieren. Hiermee worden de werkgevers deels vergoed voor hun meerkost.

Het akkoord moet wel nog omgezet worden in een koninklijk besluit. We houden u uiteraard op de hoogte van zodra dit koninklijk besluit gepubliceerd werd.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.