Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: Specifieke beschermingsmaatregelen voor de dienstenchequesector

Omwille van het specifiek karakter van de dienstenchequesector, heeft de Belgische overheid beslist om hen bijkomende beschermingsmaatregelen op te leggen.

Werkgevers moeten (voorlopig) tot en met 30 september 2021 mondmaskers en desinfecterende gel ter beschikking stellen aan hun werknemers.  

Bij het voorzien van mondmaskers, heeft de werkgever de keuze tussen herbruikbare of wegwerpexemplaren.

Voorziet een werkgever in wegwerpexemplaren, dan moet iedere week het aantal maskers worden voorzien gelijk aan het aantal werkplaatsen gedurende die week. Indien een werknemer langer dan 4u op een werkplaats aanwezig is, zal er een bijkomend masker moeten worden voorzien per blok van 4u.

Voorziet een werkgever in herbruikbare exemplaren, dan moet de werkgever, net zoals bij de wegwerpexemplaren, een aantal voorzien gelijk aan het aantal werkplaatsen per week verhoogd met het aantal extra herbruikbare mondmaskers per prestatie van meer dan 4 uur op dezelfde werkplaats.  Herbruikbare mondmaskers worden ten minste om de 15 weken vernieuwd of vroeger, op verzoek van de werknemer, in geval van slijtage of verslechtering.

Op het naleven van deze verplichting staan administratieve en strafrechtelijke boetes. Werknemers hebben zelfs het recht om de prestaties op te schorten zolang deze beschermingsmaatregelen niet gerespecteerd worden.

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021070403&table_name=wet 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.