Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Coronavaccin: de impact op u en uw werknemers

Het vaccinatieprogramma van de overheid begint meer en meer uitwerking te krijgen. We willen u daarom al een antwoord geven op vragen die u zou kunnen hebben.

  1. Mag mijn werknemer afwezig zijn op de werkvloer om een coronavaccin te krijgen?

Er was discussie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties over het voorstel van de minister van Werk omtrent omstandigheidsverlof (klein verlet) om een coronavaccin te krijgen. Uiteindelijk zijn beide partners in de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR) toch overeengekomen om dit door de werkgever te laten betalen omdat het voor de economie des te beter is dat werknemers (snel) gevaccineerd zijn. De NAR legt het ontwerp van regeling voor aan de minsterraad op 12/02/2021. Onderstaande is dus onder voorbehoud van de bevestiging hiervan door de ministerraad en de publicatie van de effectieve wetteksten.

Een werknemer die een vaccin kan krijgen, mag hiervoor met behoud van loon afwezig zijn van het werk. Die afwezigheid is echter beperkt tot de duurtijd die nodig is om het vaccin te bekomen. Dit zal per concreet geval bekeken moeten worden.

Om de werkgever toe te laten de afwezigheidsduur correct in te schatten, wordt voorgesteld dat de werknemer de werkgever tijdig informeert over de plaats en het tijdstip van de geplande vaccinatie.

2. Kan u uw werknemers verplichten om zich te laten vaccineren en niet-gevaccineerde werknemers de toegang tot het werk ontzeggen?

De vaccinatiestatus van een werknemer is een gezondheidsgegeven. Dergelijke gegevens mogen conform het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit niet opgevraagd of verwerkt worden door de werkgever.

Het coronavaccin is op dit moment geen wettelijk verplicht vaccin en een werkgever kan daarom ook de toegang tot het werk niet ontzeggen aan niet-gevaccineerde werknemers. De werkgever mag omwille van discriminatoire redenen geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers.

Bron:

Advies van de NAR, Nr. 2.199 van 05/02/2021 betreffende de Invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/covid-19/vaccinatie

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.