Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Coronavirus: Nieuwe maatregelen om de winter door te komen

Op 17/11/2021 heeft het overlegcomité een nieuwe reeks aan maatregelen afgekondigd om het stijgend aantal besmettingen onder controle te houden. Een aantal van die maatregelen heeft ook een impact op de werkvloer.

 1. Mondmaskerplicht

Er komt opnieuw een bredere mondmaskerplicht. Het mondmasker is o.a. op de volgende plaatsen  verplicht:

 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Op bepaalde plaatsen is, naast het Covid Safe Ticket, opnieuw een mondmasker verplicht, nl.:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

 1. Telewerk

Daar waar tot voor kort telewerk sterk was aanbevolen, wordt dit nu opnieuw verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen. Er bestaan hierop twee uitzonderingen, nl. :

 • Wanneer dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de functie;
 • Wanneer dit onmogelijk zou zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Het overlegcomité biedt wel de mogelijkheid om per personeelslid 1 terugkeerdag te voorzien. Vanaf 13/12/2021 zou dit worden opgetrokken naar 2 terugkeerdagen.

Er moet opnieuw een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid. Hoe dit register er zal uitzien, is voorlopig niet duidelijk. Van zodra we hierover meer weten, informeren we u.

 1. CO²-Meters

Om de luchtkwaliteit binnen bedrijven te verbeteren, wordt er gevraagd aan de regionale ministers om met een beleid te komen rond CO²-meters in bedrijfslokalen waar veel mensen samenkomen.

Bovenvermelde maatregelen gelden vanaf 20/11/2021 tot en met 28/01/2022.

Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1711/

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.