Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Doelgroepvermindering hotelsector: verlenging van de maatregel voor het 3de kwartaal

De regering heeft beslist een doelgroepvermindering toe te kennen aan bepaalde werkgeverscategorieën uit de hotelsector die geconfronteerd worden met een lagere bezettingsgraad. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Deze doelgroepvermindering beoogt het 2de kwartaal 2021 en wordt toegekend voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.

Door het voortduren van de economische problemen heeft de regering beslist de maatregel te verlengen voor het 3de kwartaal 2021.

De wet werd aangenomen in de commissie Sociale Zaken op 28 juni 2021. De verlenging is dus nog onder voorbehoud van de stemming van de wet in de Kamer en van zijn publicatie.

Om voor de bijdragevermindering voor het 3de kwartaal in aanmerking te kunnen komen, moet de werkgever in het 3de kwartaal 2021:

  • categorie 1: Btw-plichtige werkgevers die een periodieke Btw-aangifte indienen:

Een effectieve daling van minstens 60 % van de omzet hebben geleden, resulterend uit verrichtingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke Btw-aangifte ten opzichte van de omzet resulterend uit dezelfde verrichtingen die in de periodieke Btw-aangifte voor het 3de kwartaal 2019 moesten worden opgenomen, of

  • categorie 2: Btw-plichtige werkgevers die geen periodieke Btw-aangifte indienen,
  • categorie 3: werkgevers die niet Btw-plichtig zijn:

Een effectieve daling hebben geleden van minstens 60% van de bij de RSZ aangegeven loonmassa ten opzichte van het 3de kwartaal 2019.

Meer info vindt u terug op de website van de RSZ.

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ – 2021/2, www.socialsecurity.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.