Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Doelgroepvermindering reissector: verlenging van de aanvraagdatum

Door het voortduren van de economische problemen heeft de regering beslist de ‘tijdelijke doelgroepvermindering reissector’ te verlengen voor het 3de kwartaal 2021. De desbetreffende wet is aangenomen in de commissie Sociale Zaken op 28 juni 2021, maar moet nog worden gestemd in de Kamer om vervolgens te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De uiterlijke datum voor het indienen van de aanvraag bij de RSZ om voor de maatregel in aanmerking te komen, is verschoven van 30 juni 2021 naar 30 september 2021. De werkgevers die hun aanvraag indienen tussen 1 juli en 30 september kunnen slechts voor het 3de kwartaal 2021 voor deze maatregel in aanmerking komen, onder voorbehoud van controles achteraf.

De werkgevers die hun aanvraag vóór 1 juli 2021 hebben ingediend, kunnen voor deze maatregel in aanmerking komen voor alle betrokken kwartalen (2020/2, 2020/4, 2021/1, 2021/2, 2021/3), onder voorbehoud van controles achteraf. Deze werkgevers komen dus ook voor het 3de kwartaal 2021 in aanmerking voor deze maatregel. Zij hoeven dus na 30 juni geen nieuwe aanvraag meer in te dienen.

De verlenging van de maatregel impliceert dat de werkgever ook in het 3de kwartaal nog gehouden is aan het ontslagverbod dat tot nog toe geldig was tot 30 juni 2021. Een werkgever die dit verbod overtreedt in het 3de kwartaal 2021 verliest de vermindering voor de 5 kwartalen.

Deze verlenging is wel nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ – 2021/2, www.socialsecurity.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.