Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Duur van het mantelzorgverlof aangepast!

Eind juni 2021 lieten we u al weten dat er een verlenging van de duurtijd van het mantelzorgverlof in aantocht was.

De modaliteiten daaromtrent zijn op heden verschenen in het Belgisch staatsblad.

Vanaf 01/09/2021 wordt de maximumduur verhoogd naar:

  • 3 maanden volledige onderbreking, op te nemen per maand of een veelvoud ervan;
  • 6 maanden in het geval van een gedeeltelijke onderbreking tot 1/2de of 1/5de, op te nemen per periode van 2 maanden of een veelvoud ervan.

Belangrijk is wel dat er niets veranderd is aan het maximale aantal maanden mantelzorgverlof dat een werknemer mag nemen gedurende zijn of haar loopbaan. Het is blijft beperkt tot:

  • 6 volledige maanden onderbreking;
  • 12 maanden in het geval van een gedeeltelijke onderbreking

Voor meer informatie: https://www.rva.be/nl/nieuws/verlof-voor-mantelzorg-nieuwe-onderbrekingsduur-persoon-die-hulp-nodig-heeft

Bron: KB 20/07/2021 betreffende de uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 20/08/2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.