Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Eindejaarspremie 2021 - Horeca

De overheid besliste om een bedrag van 66 miljoen euro ter beschikking te stellen ter gedeeltelijke  financiering van de eindejaarspremies 2021 voor de werkgevers in de horecasector (Paritair Comité 302).

Nu deze wet werd gepubliceerd in het staatsblad op 31/12/2021 kunnen wij bevestigen dat er  effectief een tussenkomst zal zijn in de kost van de eindejaarspremie voor de periodes van tijdelijke  werkloosheid wegens Corona. Het is momenteel niet duidelijk of het bedrag voorzien in de wet zal  volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor de periodes van tijdelijke werkloosheid  Corona te dekken.

De modaliteiten ter uitvoering van deze wet moeten nog worden vastgelegd door de sociale  partners.

In afwachting van de beslissing van het Paritair Comité dienen werkgevers uiterlijk 10 januari aangifte  te doen van het brutobedrag van de eindejaarspremies. Dit bedrag omvat de volledige premie, dit wil  zeggen alle effectief gepresteerde en alle gelijkgestelde periodes, met inbegrip van de tijdelijke  werkloosheid wegens Corona.

Uw dossierbeheerder zal deze aangifte voor u in orde brengen. Om een tijdige verwerking te garanderen moeten de prestaties van december 2021 ten laatste tegen morgenmiddag (7/01) 12 u aan uw dossierbeheer worden doorgestuurd.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.