Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Federale regering lanceert BE Cyclist

Op 24 september 2021 lanceerde de federale regering BE Cyclist, een actieplan ter promotie van de fiets.

Er zijn 52 maatregelen voorzien die gebaseerd zijn op 3 assen:

  1. Makkelijker op de fiets: de praktische toegang vergemakkelijken om zo meer mensen te laten fietsen;
  2. Veiliger en comfortabeler op de fiets: verbetering van veiligheid en comfort door een betere infrastructuur;
  3. Iedereen op de fiets: de keuze voor de fiets moet vanzelfsprekend worden.

De regering wil het gebruik van de fiets ook promoten voor de woon-werkverplaatsingen. Daartoe worden de volgende maatregelen voorzien:

  1. Onderzoek van de verbetering van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer in België. Men bekijkt daarbij de mogelijkheden om de fietsvergoeding uit te breiden naar alle organisaties;
  2. Via een studie onderzoeken hoe men de bestaande bedrijfsinitiatieven om het woon-werkverkeer van de werknemer te verduurzamen, kan evalueren en ontwikkelen.
  3. Combinatie fiets en trein door de NMBS verbeteren. Daarvoor zullen er meer samenwerkingen met deelfietssystemen worden voorzien;
  4. Ontwikkeling van fietsroutes langs de spoorwegen faciliteren.

Be Cyclist heeft het karakter van een intentieverklaring. De uitvoering ervan zal worden gestructureerd en gepland voor een periode van 2021 tot 2024. Elke minister en staatssecretaris zorgt voor de nodige goedkeuring en uitvoering van de maatregelen die binnen zijn/haar bevoegdheid liggen.

Zodra één van de voorziene maatregelen concreet is, komen we erop terug in onze nieuwsbrieven.

Bron: www.news.belgium.be/nl/actieplan-ter-promotie-van-de-fiets-uitvoering-op-federaal-niveau

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.