Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit

Het kernkabinet heeft vrijdag 12/02/2021 beslist het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni 2021.

De komende dagen zullen de verdere details rond deze maatregelen bekend worden gemaakt maar hieronder kan u al een korte samenvatting terugvinden van de belangrijkste maatregelen:

Vermindering patronale bijdrage eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd.

Tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid

Studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

Tijdelijke werkloosheid in halve dagen

Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

Verhoogde thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren

Werknemers en ambtenaren krijgen, voor respectievelijk 3 en 8 maanden, een hogere vergoeding die fiscaal vrijgesteld is en die dient om de kosten van thuiswerk te compenseren.

Verlenging bestaand steunpakket tot juni 2021 inclusief tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren.

In november 2020 keurde de Regering  een pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen goed die vandaag werden verlengd tot juni 2021. Het betreft o.a.

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren.
  • uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind
  • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
  • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs

Voor meer informatie:

https://dermagne.belgium.be/nl/nieuw-pakket-sociaaleconomische-steunmatregelen-voor-wie-het-hardst-getroffen-wordt-door-de

https://www.premier.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakket-uit

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.