Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Flexi-jobs: aanpassing fiscale behandeling bezoldiging op til

 

 

De ministerraad van 30 juni 2016 keurde op voorstel van minister van Financiën, Johan van Overtveld, een amendement goed op het wetsontwerp over diverse bepalingen, inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomst.

 

Momenteel moet op het loon van een flexi-werknemer geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Alle bezoldigingen die in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst toegekend of uitbetaald worden, zijn immers van inkomstenbelastingen vrijgesteld.

 

Voor de sociale zekerheid is de vrijstelling beperkter: enkel het flexiloon en het flexivakantiegeld zijn uitgesloten uit het loonbegrip. Voor de werknemer is het nettoloon gelijk aan zijn brutoloon. De werkgever betaalt op dit loon geen gewone socialezekerheidsbijdragen, maar enkel een bijzondere patronale bijdrage van 25%.

 

Voor de loonvoordelen die niet onder het flexiloon vallen, zoals de bedrijfswagen, geldt deze specifieke regeling niet; de sociale behandeling eigen aan het specifieke loonvoordeel is van toepassing.

 

Het amendement stelt enkel het flexiloon en het flexivakantiegeld vrij van belastingen.

Alle voordelen die op het sociale vlak uitgesloten zijn uit het loonbegrip vallen daar dus niet onder. Hierin inbegrepen zijn vergoedingen waarvoor een bijzondere bijdrage geldt, zoals de voordelen met betrekking tot een bedrijfswagen.

 

De inwerkingtreding wordt voorzien op de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2016.

 

Het amendement wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Mogelijk wordt de regeling dus nog gewijzigd. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Bron: persbericht ministerraad van 30 juni 2016.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.