Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Flitscontroles vleessector uitgesteld naar oktober 2021

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) kondigt aan dat de geplande flitscontroles in de vleessector verplaatst zijn van september naar oktober 2021.

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles door de inspectiediensten zullen uiteraard ook blijven doorgaan en zware sociale fraude zal verder streng aangepakt worden.

Via de website van de SIOD wordt een specifieke checklist voor de vleessector ter beschikking gesteld. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. De checklist bevat ook een aantal vragen die de sociaal inspecteurs vaak stellen tijdens hun controles.

Bron: www.siod.belgie.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.