Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan werd geactualiseerd

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde in april 2020 een eerste versie van de zogenaamde generieke gids met preventiemaatregelen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken.

Doorheen de coronacrisis heeft de FOD de gids meermaals geactualiseerd. 

Op 30/09/2021 publiceerde de FOD een nieuwe versie die u hier kan raadplegen: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-versie-van-de-generieke-gids-versie-7

In deze nieuwe versie staan onder andere de meest actuele regels rond het gebruik van mondmaskers op de werkvloer en maatregelen die gelden in lunch- en pauzeruimtes.

De sociale partners benadrukken dat de naleving van de generieke gids essentieel blijft om werkgerelateerde virusoverdracht te vermijden. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.