Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan werd geactualiseerd

Er zijn een hele reeks nieuwe coronamaatregelen ingevoerd vanaf 20/11/2021. 

De FOD WASO heeft de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan hieraan aangepast. 

Belangrijk is dat tijdens lunch- en pauzemomenten de afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd en de pauzes moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden. Mondmaskers zijn opnieuw verplicht voor verplaatsingen in binnenruimten en wanneer de social distancing niet kan worden gerespecteerd op de werkvloer. 

Overige maatregelen kan u via de generieke gids raadplegen: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-versie-van-de-generieke-gids-versie-8  

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.