Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

HDI VZW en WIJ HELPEN bundelen de krachten

Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen dat de sociale secretariaten HDI en Wij Helpen beslist hebben de krachten te bundelen.  

Het samengaan van HDI en Wij Helpen, ondersteund door ondernemer Nico Daenens van Group Daenens, zorgt voor een aanzienlijke versterking van onze slagkracht. We versterken meteen ook ons geografisch bereik met een netwerk van 5 kantoren, verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen

We zijn ervan overtuigd dat we hiermee ook een meerwaarde zullen bieden aan onze klanten.  HDI en Wij Helpen staan samen garant voor een hoogkwalitatieve dienstverlening en een persoonlijke service. We versterken en verbreden onze sectorexpertise en we intensifiëren de digitalisering van de loonadministratie en – rapportering.  Uiteraard blijven we onze klanten wel maatwerk leveren, afgestemd op de specifieke noden en behoeften van kleine ondernemingen, KMO’s en grote bedrijven.

We vertrouwen erop dat u ons enthousiasme voor deze samenwerking deelt en staan uiteraard graag ter beschikking voor meer informatie en toelichting.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.