Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De coronapremie kan ter beschikking gesteld worden tot 31 maart 2022

Eerder informeerden wij u reeds over het voorstel van ministers Frank Vandenbroucke en Pierre-Yves Dermagne tot aanpassing van het regelgevend kader van de coronapremie. Op 24 december 2021 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de beslissing tot toekenning en anderzijds de terbeschikkingstelling van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques:

  • de beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de coronapremie moet zich situeren vóór 1 januari 2022 en opgenomen zijn in een ondernemingscao of een individuele overeenkomst, afgesloten uiterlijk op 31 december 2021;
  • de coronapremie mag worden uitgereikt tot 31 maart 2022.

Contacteer zeker uw dossierbeheerder om na te gaan of er in uw onderneming een coronapremie diende te worden toegekend. 

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 december 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.