Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

In augustus zijn er flitscontroles bij de carwashes én in de grootsteden

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) kondigt aan dat er in de maand augustus 2021 nationale flitscontroles zullen doorgaan in de grootsteden én in de carwashsector.

De controles in de grootsteden (Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi) zijn gericht op economische uitbuiting, domiciliefraude, misbruik van vennootschapsstructuren, ondergrondse economie, enz. met een potentiële link naar o.m. drugstrafieken, handel in wapens en verboden middelen.

In de sector van de (hand)carwashes zal er bijzondere aandacht worden besteed aan fraudefenomenen zoals niet-aangegeven arbeid, tewerkstelling van mensen zonder papieren en inbreuken op de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Gelet op de aard van de sector zullen verschillende inspectie- en politiediensten samenwerken.

De SIOD stelt een specifieke checklist voor de carwashondernemingen ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen.

Tijdens de flitscontroles zullen de sociaal inspecteurs ook aandacht besteden aan de naleving van de COVID-19-maatregelen. Ook hiervoor voorziet de SIOD een checklist.

Bron: www.siod.belgie.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.