Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen februari 2021

Indexaties

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

112.00

Paritair Comité voor het garagebedrijf

0,77%

Alle lonen + voor minimumvergoeding stand-by en uitrukvergoeding

140.01

Garagepersoneel (Openbare en speciale autobussen en autocars)

0,77%

Alle lonen

140.05a

Garagepersoneel (Paritair Subcomité voor de verhuizing)

0,77%

Alle lonen

149.01

Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie

0,77%

Mobiliteitsvergoeding

149.02

Paritair Subcomité voor het koetswerk

0,77%

Alle lonen

149.03

Paritair Subcomité voor de edele metalen

0,77%

Alle lonen

149.04

Paritair Subcomité voor de metaalhandel

0,77%

Alle lonen + voor minimumvergoeding stand-by en uitrukvergoeding

Conventionele verhogingen

PC

BENAMING

VERHOGING

116.00a

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (nationaal)

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.03.2021.

207.00

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.03.2021.

209.00

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 31.03.2021.

223.00

Nationaal Paritair Comité voor de sport

Uitbetaling anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler (enkel voor leden aangesloten bij Pro League) en de betaalde voetbaltrainer.

330.01

Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten + voor de residuaire instellingen:

 • Privé-ziekenhuizen (m.u.v. de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen);
 • forensische psychiatrische centra;
 • de federale revalidatiecentra;
 • de thuisverpleging;
 • de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;
 • de medisch-pediatrische centra;
 • de wijkgezondheidscentra.

Toekenning van consumptiecheques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode 01.01.2020 t.e.m. 30.09.2020.

Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Retroactief vanaf 01/01/2021 (Datum invoer 01/02/2021)

331.00

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector :

Diensten en organisaties (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummers 713 tot en met 722):

 • de centra voor geboorteregeling,
 • de centra voor tele-onthaal,
 • de sociale vrijwilligersorganisaties,
 • de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst),
 • de centra voor huwelijkscontacten,
 • de centra voor prenatale raadpleging,
 • de consultatiebureaus voor het jonge kind,
 • de vertrouwenscentra kindermishandeling,
 • de diensten voor adoptie,
 • de centra voor ontwikkelingsstoornissen,
 • de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg,
 • de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg,
 • de centra voor geestelijke gezondheidszorg,
 • de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie

Toekenning éénmalige premie van 301,35 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling tijdens 2020.

Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling samen met het loon van januari 2021.

Retroactief vanaf 01/01/2021 (Datum invoer 01/02/2021)

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.