Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst indexaties en loonaanpassingen in juli 2016

Indexaties

 

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

111.01 -111.02

Metaal-, machine- en elektrische bouw

0,88%

Alle lonen

111.03

Bruggen en metaal gebinten

0,88%

Alle lonen

120.00

Textielnijverheid en het breiwerk

2%

Alle lonen

121.00

Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

0,75%

Alle lonen

124.00

Bouwbedrijf

0,43215%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

125.03

Houthandel

0,43%

Alle lonen

126.00

Stoffering en houtbewerking

0,65%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

128.01

Leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen

0,59%

Alle lonen

128.03

Marokijnwerk en de handschoennijverheid

0,59%

Alle lonen

132.00

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

0,73%

Alle lonen

136.00

Papier- en kartonbewerking

0,88%

Alle lonen

139.00

Binnenscheepvaart (sleepdiensten)

0,79%

Enkel op de minimumlonen

140.015

Openbare autobusdiensten V.V.M. (enkel rijdend personeel)

2%

Alle lonen

140.016

Openbare autobusdiensten S.R.W.T. (enkel rijdend personeel)

2%

Alle lonen

140.017

Speciale autobusdiensten

2%

Alle lonen

152.01 – 152.02

Werklieden van inrichtingen van het vrij onderwijs, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap/ Franse en Duitstalige gemeenschap

2%

Alle lonen

209+sub

Bedienden der metaalfabrikatennijverheid

0,88%

Alle lonen

214.00

Bedienden van de textielnijverheid en breiwerk (enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie)

2%

Alle lonen

222.00

Bedienden van de papier- en kartonbewerking

0,88%

Alle lonen

225.01 – 225.02

Bedienden van de inrichtingen van het vrij onderwijs, gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap/Franse en Duitse gemeenschap

2%

Alle lonen

304.00

Vermakelijkheidsbedrijf

2%

Alle lonen

307.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

2%

Alle lonen

308.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

0,61%

Minimumlonen en effectieve lonen ten belope van de minimumlonen

322.001

Erkende ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren

2%

Alle lonen

326.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

0,2864%

Enkel op de minimumlonen

329.01

Socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap

2%

Alle lonen

331.010 – 331.012

Kinderopvang Vlaanderen (ook niet- VIA)

2%

Alle lonen

331.02

Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

2%

Alle lonen

340

Orthopedische technologieën

0,59%

Alle lonen

 

Conventionele verhogingen

 

PC

BENAMING

VERHOGING

109.00

Kleding en confectie

- Aanvullend vakantiegeld (6,5%).

116.00

Vernis – en verfindustrie (Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid)

- CAO-loonsverhoging van 0,05 EUR (alle lonen): enkel voor ondernemingen aangesloten bij IVP die de CAO dd. 02/03/2016 ondertekenden.

121.00

Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

- Dagvergoeding categorie 8: 2%.

125.03

Houthandel

- Ecocheques 250 EUR voor voltijdse WN. Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016.

126.00

Stoffering en houtbewerking

- Bedrijfstoeslagen arbeiders in SWT: 0,65%.

127.00

Handel in brandstoffen

- Indexatie ARAB-vergoeding.

- Ecocheques 250 EUR voor voltijdse WN. Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016

140.016

Openbare autobusdiensten S.R.W.T. (enkel rijdend personeel)

- Premie niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (221,24 EUR bruto).

140.017

Speciale autobusdiensten

- Indexatie ARAB-vergoeding.

- Ecocheques 125 EUR voor voltijdse WN. Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016

140.025

Taxi’s (chauffeurs en garagepersoneel)

- Ecocheques 120 EUR voor voltijdse WN.

144.00

Paritair Comité voor de landbouw

- Forfaitaire premie van 55 EUR aan voltijdse WN. Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016.

145+sub

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

- Forfaitaire premie van 55 EUR aan voltijdse WN. Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016.

220+sub

Bedienden uit de voedingsnijverheid

- WG die buiten het toepassingsgebied vallen van het sectoraal pensioenstelsel en WG die geen ander voordeel toekennen: premie van 4,18% van het maandloon van juli.

Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016.

223.00

Betaalde sportbeoefenaars

- Nieuw sectoraal GMMI: 9.800 EUR.

- Retroactief vanaf 01/07/2016 (datum invoer 01/08/2016).

227.00

Audiovisuele sector

- Ondernemingen opgericht na 30/06/2011: ecocheques 100 EUR voor voltijdse WN

- Andere ondernemingen: bedrag afhankelijk van aantal werknemers in dienst op 30/06 x 100 EUR/ het aantal FTE.

Referteperiode 01/07/2015 tot 30/06/2016.

302.00

Hotelbedrijf

- Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen.

313.00

Apotheken en tarificatiediensten

- Koopkrachtpremie 125 EUR voor voltijdse WN.

314.00 – 314.01

Kappersbedrijven en de schoonheidssalons

- Cat II: + 0,15 EUR op uurloon.

- Cat III-IV-V: + 0,25 EUR op uurloon.

314.02

Fitness en bodybuilding

- Cat III-IV-VI-VII: + 2,5% op baremalonen.

326.00

Gas- en elektriciteitsbedrijf

- WN die aangeworven zijn vanaf 01/01/2002 en die gebaremiseerd zijn: dividendpremie 495 EUR.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.