Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Lijst lonen en indexaties september 2021

INDEXATIES

PC

BENAMING

VERHOGING

WELKE LONEN?

100.00

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

2%

Enkel de minimumlonen

109.00

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf: Franse en Duitstalige Gemeenschap

2%

Maandvergoedingen van de industriële leerlingen

118.03

Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen

 

Flexiloon index:

  • Minimum flexi-loon     9,74 EUR
  • Minimum vergoeding flexi-job incl. flexivakantiegeld 10,49 EUR

119.00

Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

 

Flexiloon index:

  • Minimum flexi-loon     9,74 EUR
  • Minimum vergoeding flexi-job incl. flexivakantiegeld 10,49 EUR

126.00

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking: Franse en Duitstalige Gemeenschap

2%

Maandvergoedingen van de industriële leerlingen

139.00b

Sleepdiensten (Paritair Comité voor de binnenscheepvaart)

0,79%

Enkel de minimumlonen

140.00c

Garagepersoneel (Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek)

2%

Alle lonen

140.02a

Rijdend personeel - Taxichauffeurs (Taxi's)

2%

Taxichauffeurs: vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld uurloon

140.02c

Garagepersoneel (Taxi's)

2%

Alle lonen

142.02

Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen

2%

Alle lonen

201.00

Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

 

Flexiloon index:

  • Minimum flexi-loon     9,74 EUR
  • Minimum vergoeding flexi-job incl. flexivakantiegeld 10,49 EUR

302.00a

Horeca Minimumlonen (Paritair Comité voor het hotelbedrijf)

 

Flexiloon index:

  • Minimum flexi-loon     9,74 EUR
  • Minimum vergoeding flexi-job incl. flexivakantiegeld 10,49 EUR

304.00

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

2%

Ondergrens studentenlonen

314.00

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

 

Flexiloon index:

  • Minimum flexi-loon     9,74 EUR
  • Minimum vergoeding flexi-job incl. flexivakantiegeld 10,49 EUR

330.00

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

2%

Algemeen gewaarborgd minimuminkomen

330.01a

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen (Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

2%

Alle lonen

330.01c

Thuisverpleging (Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

2%

Alle lonen

330.01e

Wijkgezondheidscentra (Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

2%

Alle lonen

330.01g

Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). (Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

2%

Alle lonen

330.04i

Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten (Paritair subcomité voor de residuaire instellingen)

2%

Alle lonen

331.00j

Vergunde kinderopvang trap 0 (Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

 

aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)

331.00n

Vergunde kinderopvang trap 1 (Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

2%

Alle lonen

336.00

Paritair comité voor de vrije beroepen

2%

Enkel de minimumlonen

Wet71

 

2%

Wet71 : CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

 

CAO-VERHOGINGEN

111.01

111.02

Industriële metaalbewerking

Ambachtelijke metaalbewerking

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

 

Max. 100 arbeidsdagen.

 

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

 

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Retroactief vanaf 01/07/2021 (Datum invoer 01/09/2021)

330.00

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

 

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

 

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

330.01a

Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen (Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

 

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

 

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

 

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

330.01g

Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). (Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten)

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

 

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

 

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

 

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

 

De verpleegkundigen die gekozen hebben voor de IFIC-barema’s hebben recht op een prorata (aantal maanden niet betaald volgens het IFIC-barema tijdens de referteperiode 01.09.2020 tot 31.08.2021) van de jaarlijkse premie BBT/BBK in september 2021.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.