Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Loonbeslag: tijdelijk verhoogde grenzen zijn van toepassing tot 30 september 2021

Naar aanleiding van de coronacrisis besliste de regering eind 2020 om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken.

In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2021 is het koninklijk besluit gepubliceerd dat voorziet in een verlenging van deze maatregel tot en met 30 september 2021.

Dit betekent concreet dat de volgende grensbedragen tot 30 september 2021 gelden:

Nettoloon

 

Vatbaar voor beslag

Maximale inhouding

€ 0 - € 1.366

/

/

€ 1.366,01 - € 1.467

20%

€ 20,20

€ 1.467,01 - € 1.619

30%

€ 45,60

€ 1.619,01 - € 1.770

40 %

€ 60,40

Boven € 1.770

Onbeperkt

Onbeperkt

Deze grenzen kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden vervuld, verhoogd worden per kind ten laste. Tot en met 30 september 2021 wordt de mogelijke verhoging per kind ten laste aangepast van € 71 naar € 84.

Bron: Koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 30 juni 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.