Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Mag een onderneming in de bouwsector een student laten werken tijdens de inhaalrustdagen?

In de bouwsector bedraagt de effectieve wekelijkse arbeidsduur nog steeds 40 uren per week. Via de toekenning van 12 inhaalrustdagen op jaarbasis wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur teruggebracht tot 38 uren per week.

Deze 12 inhaalrustdagen kunnen niet vrij gekozen worden; de sector legt ze jaarlijks vast en men dient deze data te respecteren.

De eerstvolgende inhaalrustdagen liggen vast op dinsdag 2 en woensdag 3 november 2021.

Tijdens deze inhaalrustdagen geldt er een principieel verbod van tewerkstelling.

Een tewerkstelling is enkel toegelaten in zeer specifieke gevallen, zoals om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval, arbeid die door een onvoorziene noodzaak wordt vereist, wanneer de werknemers belast zijn met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen,… en mits verwittiging van de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten.

Mogen studenten of uitzendkrachten wel werken op deze inhaalrustdagen?

Het antwoord is neen. De inhaalrustdagen moeten beschouwd worden als een collectieve sluiting. Bijgevolg kunnen studenten de activiteit binnen uw onderneming niet verderzetten.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.