Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Mag mijn kapsalon open zijn op zondag?

Nu de kapsalons eindelijk weer open mogen, willen heel veel kappers zoveel mogelijk hun kapsalon openen, ook op zondag. Maar mag dit wettelijk wel?

Zelfstandige kappers mogen op zon- en feestdagen werken.

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot het kapsalon en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Voor werknemers is werken op zon- en feestdagen verboden behalve voor de uitzondering die in de wet voorzien is (badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra).

Hoeveel dagen per week mogen de werknemers werken?

Werknemers mogen maximaal vijf dagen per week werken omdat zij gehouden zijn aan een wekelijkse rust van 48 opeenvolgende uren. Een afwijking op de 48 opeenvolgende uren kan bekomen worden door een speciaal formulier te richten aan de voorzitter van het paritair comité.  Hoe dan ook moet de wekelijkse rust van 48 opeenvolgende uren gewaarborgd blijven gedurende 10 weken.

Mogen de werknemers overuren doen?

Overuren: voor arbeid boven de 9 uur per dag en boven de 38 uur per week, dient een toeslag van 50% per gepresteerd overuur betaald te worden. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.