Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Overschrijding spilindex in augustus 2021

De inflatie, de mate waarin de consumptieprijzen stijgen, staat momenteel op een heel hoog niveau. Dit heeft vooral te maken met de alsmaar duurder wordende energie (aardgas en elektriciteit). Dit heeft tot gevolg dat de spilindex  sneller dan verwacht is overschreden.

Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september 2021 met 2% verhoogd, de lonen in de openbare sector volgen in oktober 2021. Voor de lonen in de privésector is het afhankelijk van de bepalingen van de sectorale cao of er een index wordt toegepast en wanneer deze index wordt toegepast.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.