Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (PC 130)

Nieuwigheden vanaf 01/01/2016

 

1. Verhoging maaltijdcheques

 

Vanaf 1 januari 2016 wordt het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque verhoogd met 1,25 EUR per maaltijdcheque. De minimale nominale waarde bedraagt dan 3,25 EUR, met een werkgeversaandeel van 2,16 EUR en een werknemersaandeel van 1,09 EUR.

 

Indien het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques reeds 2,16 EUR of meer bedraagt, dan verhoogt u vanaf 1 januari 2016 de maaltijdcheque met 1,25 EUR.

 

Indien de onderneming na het doorvoeren van de verhoging boven het maximumbedrag van 8 EUR komt, dient het resterende gedeelte omgezet te worden in een gelijkwaardig nettovoordeel.

 

2. Sectoraal aanvullend pensioenplan

 

Voor het aanvullend pensioen van de werknemers wordt er een solidariteitsmechanisme ingevoerd. Vanaf 1 januari 2016 wordt er voorzien in een bijdrage van 0,07% aan de Aanvullende Pensioenkas.

 

De inning is als volgt geregeld:

- 0,14% in 2017. Deze heeft betrekking op de 4 kwartalen van 2016 alsook deze van 2017;

- 0,07% vanaf 1 januari 2018.

 

 

De wettelijke stijgingen zullen automatisch door HDI vzw aangepast worden. Als het maximale bedrag van de maaltijdcheques is bereikt, dient u ons in te lichten over het gelijkwaardig voordeel.

 

 

Bron: CAO 01/12/2015, geldig van 01/01/2015 t.e.m. 31/12/2016.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.