Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 116 en 207 - Een akkoord voor de arbeiders en bedienden uit de chemiesector

De sociale partners in de chemiesector bereikten onlangs een akkoord voor de periode 2017-2018. Dit akkoord is zowel op de arbeiders (paritair comité 116) als op de bedienden (paritair comité 207) van toepassing.

 

De belangrijkste bepalingen uit het akkoord zijn de volgende:

 

  • Loonnorm: de minimumlonen en de minimale ploegenpremies verhogen met 1,1% op 1 mei 2017. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 1,1% vrij te besteden op ondernemingsvlak (enkel voor de effectieve brutolonen);
  • De bestaande stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)worden verlengd;
  • Er worden maatregelen voor tijdskrediet en landingsbanen voorzien;
  • In het kader van de opleidingen wordt een systeem ingevoerd van 3 dagen opleiding per voltijds equivalent;
  • Er worden wijzigingen aangebracht aan de eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers en het zwangerschapsverlof wordt volledig gelijkgesteld;
  • De tussenkomst in de vervoerskosten (privévervoer) wordt verhoogd.

 

Opgelet! Een aantal van deze bepalingen moet nog verder uitgewerkt worden via collectieve arbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.