Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 132/ PC 144/ PC 145 - Flitscontroles in groene sectoren krijgen dit jaar een Europese dimensie

In juni van dit jaar informeerden wij u al dat de aangekondigde flitscontroles in de groene sectoren een Europese dimensie kregen.

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) voert in 2021 een campagne inzake de seizoensarbeid (met specifieke focus op de agri-food sector). De campagne voorziet vanaf 20 september tot en met 24 september 2021 een actieweek waarbij in heel Europa specifieke acties worden georganiseerd om het belang van de rechten van de seizoenwerker in de spotlight te plaatsen. De SIOD, samen met haar partners, plannen om in deze actieweek een inspectie met één of meerdere buitenlandse delegaties te organiseren. De focus zal voornamelijk gelegd worden op zwartwerk, verblijfs- en arbeidsvergunningen en de van toepassing zijnde COVID 19-maatregelen. Bijkomende informatie m.b.t. de ELA-campagne kunt u ook hier terugvinden.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.