Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 302: overzicht inzake de voorwaarden betreffende de diverse Dimona-aangiftes (FLX, EXT, OTH)

 

Hieronder kan u een overzicht terugvinden inzake de voorwaarden betreffende de diverse Dimona-aangiftes, waaronder deze van een flexi-werknemer ‘FLX’, een gelegenheidswerknemer ‘EXT’ en een gewone werknemer ‘OTH’.

 

Een Dimona-aangifte voor een flexi-werknemer moet gemeld worden met het nieuwe type ‘FLX'. Bij de Dimona-aangifte 'FLX' wordt de loopbaandatabank in het derde voorafgaande kwartaal aan de flexi-job geconsulteerd om vast te stellen of er voldaan is aan de minimale prestatievereiste om een flexi-job te mogen uitvoeren. Indien de 80% wordt bereikt voor de aanvang van de prestaties, wordt als respons op de Dimona-aangifte een 'OK' meegedeeld. Alleen als dat het geval is, kan de werknemer als flexi-werknemer worden tewerkgesteld.

 

Indien de Dimona-aangifte van een flexi-werknemer de melding ‘NOK’ tot gevolg heeft, kan de werknemer nog steeds tewerkgesteld worden als een gelegenheidswerknemer. De gelegenheidswerknemer mag niet meer dan twee opeenvolgende dagen tewerkgesteld worden bij dezelfde werkgever met een minimumduur van 2 uur per prestatie. In dit geval moet er voor de aanvang van de tewerkstelling een Dimona-aangifte gebeuren met het type ‘EXT’.

 

De gelegenheidswerknemer die meer dan twee opeenvolgende dagen tewerkgesteld wordt bij dezelfde werkgever worden aanzien als een ‘gewone werknemer’ en moet voor het geheel van de tewerkstelling als ‘OTH’ worden aangegeven in de Dimona-aangifte. Opgelet! Bij een tewerkstelling als gewone werknemer, dus bij een Dimona-aangifte als ‘OTH’ moet er een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden ofwel voor bepaalde ofwel voor onbepaalde duur.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.