Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

PC 314 Kappersbedrijf - Vraag uw Covid-premie aan!

Begin deze maand kondigde de werkgeversfederatie voor de kappers, Febelhair, aan dat kapperszaken met personeel bij het fonds voor bestaanszekerheid een terugbetaling kunnen vragen voor uitgaven voor bepaald materiaal ingevolge de Covid-19-crisis. Dit met een maximum van 425 euro per VTE. De premie kan tot 30/6/2021 aangevraagd worden.

Bij de aanvraag dienden kapperszaken initieel o.m. een attest van hun sociaal secretariaat toe te voegen, met daarop het aantal VTE’s op 31/12/2020. Na overleg tussen de sociale secretariaten en Febelhair werd deze vereiste geschrapt. In de plaats hiervan dienen de kapperszaken een kopie van hun sociale balans 2020 toe te voegen aan hun aanvraagdossier. 

De aanvraagprocedure wordt beschreven op de website van Febelhair: https://www.febelhair.org/covid/index.php?lang=nl

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.