Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Pretracing door werkgevers - GDPR

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden werkgevers uit bepaalde sectoren verplicht om aan pretracing te doen.

We verwijzen hiervoor naar onze eerdere infoflash dd. 27/08/2020.

De werkgever moet in het kader van deze verplichting een lijst bijhouden die allerlei persoonsgegevens bevat.

Om GDPR-compliant te zijn is het absoluut noodzakelijk dat deze lijst vernietigd wordt op de 15de dag na het beeïndigen van de samenwerking.

Bron: Administratieve instructies RSZ - 2020/3

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.