Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Relance-overuren

Dankzij de invoering van relance-overuren breidt men vanaf 01/07/2021 het stelsel van de corona-overuren uit naar alle sectoren. Het is mogelijk om naast het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren, gebruik te maken van 120 relance-overuren.

De relance-overuren zijn net zoals de corona-overuren niet onderworpen aan RSZ of bedrijfsvoorheffing.  Er wordt ook geen overloontoeslag betaald op de relance-overuren. 

Alvorens hiervan gebruik te maken, is het schriftelijk akkoord te zijn van de werknemer vereist. Deze toestemming blijft 6 maanden geldig.

Vanaf wanneer kan er gebruik gemaakt worden van de relance-overuren?

Voorlopig is er nog geen concrete wettekst, enkel een wetsontwerp. Dat ontwerp  stelt dat de relance-overuren kunnen worden toegepast vanaf 01/07/2021 en dit tot en met 31/12/2022.

Aangezien er nog geen wettekst gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad kan het systeem van de relance-overuren nog (licht) aangepast worden. De FOD Waso heeft echter bevestigd dat er in de praktijk een principeakkoord bestaat over deze relance-overuren en de FOD aanvaardt de concrete toepassing in de praktijk ervan, zelfs al is de wettekst nog niet gepubliceerd.

Mogen de corona-overuren gecombineerd worden met de relance-overuren?

In de praktijk kunnen niet-essentiële sectoren enkel gebruik maken van de relance-overuren. Essentiele sectoren kunnen beroep doen op beide systemen.

Het is echter wel belangrijk om te vermelden dat beide systemen in totaal maximaal 120u opleveren per kalenderjaar. Reeds gepresteerde corona-overuren worden dus afgetrokken van het potje van 120u dat men in 2021 kan gebruiken bovenop het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren.

Moeten de gewone vrijwillige overuren eerst opgebruikt zijn?

Het is niet nodig om de gewone vrijwillige overuren eerst op te gebruiken.

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/toepassing-van-het-sociaal-akkoord-over-relance-uren-afwachting-van-de-wet 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.