Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Relance overuren: publicatie wettelijke basis

Eerder informeerden wij u al over de vrijwillige relance overuren. Deze relance overuren betreffen een contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren, die werkgevers uit alle sectoren kunnen toepassen in de tweede helft van 2021 en in 2022. De wettelijke basis hieromtrent is op 31 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voorwaarden en modaliteiten relance overuren

Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens. Tevens zijn ze vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Er dient wel steeds een schriftelijke overeenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever en de werknemer. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. Dit akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten.

Indien de overeenkomsten met uw werknemers momenteel nog niet verlopen zijn (na 6 maanden), is het toch aangewezen om een nieuwe overeenkomst, met daarin de wettelijke basis, af te sluiten.

Gewone vrijwillige overuren

In totaal kunnen ondernemingen dus 220 vrijwillige overuren per jaar laten presteren; 100 gewone vrijwillige overuren én 120 relance overuren.

De gewone vrijwillige overuren worden uitbetaald aan 150% (200% op zon- en feestdagen) bij overschrijding van de volgende grenzen: 9 uur per dag en 40 uur per week (tenzij hiervan wordt afgeweken op sectorniveau). Ook bij de gewone vrijwillige overuren moet geen inhaalrust worden toegekend.

Voor deze overuren moet RSZ en bedrijfsvoorheffing worden betaald. Er is wel voorzien in een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Voor de toepassing van de gewone vrijwillige overuren moet er eveneens een schriftelijk overeenkomst worden afgesloten, uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode. De overeenkomst is geldig voor een periode van 6 maanden.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, BS 31 december 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.