Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

UPDATE: Specifieke steunmaatregel voor de reissector

Op 02/02/2021 informeerden we u over de steunmaatregel specifiek voor de reissector.

De coronacrisis slaat hard toe en dit ook zeker in de ondernemingen die deel uitmaken van de reissector. Om die bedrijven een hart onder de riem te steken, heeft de ministerraad op 22 januari 2021 een specifieke maatregel goedgekeurd.

Werkgevers uit de reissector die onder de wet van 2017 vallen, kunnen in de periode januari-juni 2021 voor een aantal werknemers in cruciale jobs een loonsubsidie krijgen van 70% van hun loonkost.

De Raad van State heeft zich op 22/02/2021 uitgesproken over dit wetsontwerp en heeft een negatief advies gegeven. Omwille van dit negatief advies wordt deze maatregel niet langer in overweging genomen en denkt de regering na over een alternatief. Van zodra we meer weten, brengen we u hiervan op hoogte. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.