Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Studenten tijdens de zomermaanden

Met de zomermaanden in het vooruitzicht wensen wij u te infomeren omtrent studentenarbeid. Wij verwijzen graag naar onze vorige infoflash dd. 11/05/2016 omtrent alle formaliteiten in het kader van studentenarbeid.

 

De volgende voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn om een jobstudent aan te werven onder het voordelig RSZ-tarief van 8,13%:

-       De opmaak van een schriftelijke studentenovereenkomst voor bepaalde duur (maximaal 12 maanden), voorafgaandelijk aan de effectieve tewerkstelling (de getekende overeenkomst dient aanwezig te zijn in de onderneming en doorgestuurd te worden naar Toezicht Sociale wetten);

-       een aangifte in het dimona-systeem van de tewerkstelling van de student, voorafgaandelijk aan de effectieve tewerkstelling;

-       een tewerkstelling in de loop van het kalenderjaar;

-       een tewerkstelling van maximaal 50 dagen (= contingent) per kalenderjaar bij alle werkgevers samen. Zoals u kon lezen in onze infoflash dd. 29/06/2016 zal dit contingent vanaf 01/01/2017 verhoogd worden naar 550 uren per kalenderjaar;

-       de student mag nog geen 12 maanden ononderbroken gewerkt hebben bij de werkgever;

 

Praktisch?

Voorafgaandelijk aan de effectieve prestaties van de student, doet de werkgever een dimona-aangifte op basis van de gesloten studentenovereenkomst. Naast de periode van tewerkstelling vermeldt de werkgever nu ook het aantal dagen per kalenderkwartaal waarop hij de student zal tewerkstellen.

 

Indien uit een controle blijkt dan een van bovenstaande voorwaarden niet vervult zijn, kan dit aanleiding geven tot een administratieve boete van de Inspectie.

 

Mocht u jobstudenten aanwerven, gelieve dan minimum 2 dagen op voorhand en voor de aanvang van de tewerkstelling uw dossierbeheerder hiervan in te lichten.

 

Op deze werkwijze kunnen wij voor u de dimona-aangiften in orde brengen en u de nodige sociale documenten tijdig bezorgen.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.