Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Telewerk blijft alleen nog in Brussel aanbevolen

Vanaf 01/09/2021 is telewerk niet langer aanbevolen in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel is dit wel nog het geval. In sommige bedrijven is er meer dan anderhalf jaar hoofdzakelijk van thuis uit gewerkt. Hierdoor denken veel werkgevers na over de balans binnen hun onderneming tussen enerzijds het personeel van thuis uit laten werken en anderzijds de terugkeer naar het kantoor.

Wat is structureel telewerk?

Structureel telewerk wordt geregeld door de bepalingen van CAO n°85 en wordt omschreven als een  vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Structureel telewerk vindt steeds plaats op vrijwillige basis zowel voor de werknemer als voor de werkgever. De telewerker heeft dezelfde rechten en plichten in het kader van arbeidsvoorwaarden als werknemers die zich op de bedrijfslocatie bevinden. Met andere woorden is het enige verschil qua arbeidsvoorwaarden tussen structureel telewerkers als sedentaire werknemers de locatie waar ze zich bevinden tijdens de uitoefening van hun arbeid.

De werkgever moet het nodige materiaal ter beschikking stellen van de telewerkers. Indien de werknemer zijn of haar eigen materiaal dient te gebruiken en dit kosten met zich meebrengt voor de werknemer, dan moet de werkgever de kosten voor zijn rekening nemen.

De terugbetaling van die kosten kan gebeuren op basis van bewijsstukken. De terugbetaling kan ook gebeuren op basis van een forfaitair bedrag. Zo aanvaarden de RSZ en fiscus maandelijks o.a. een vergoeding voor bureaukosten ten belope van 144,31 EUR per maand. Via deze link kan u meer informatie terugvinden over de terugbetaling van kosten. 

Wat is occasioneel telewerk?

Structureel telewerk vereist dus een zekere regelmaat. Daarin verschilt structureel telewerk van occasioneel telewerk. Occasioneel telewerk is incidenteel en kan niet plaatsvinden op regelmatige basis. Occasioneel telewerk wordt geregeld door de wet van 05/03/2017 rond werkbaar en wendbaar werk.

Twee redenen kunnen aan de grondslag liggen van occasioneel telewerk nl. een overmachtssituatie (bijvoorbeeld treinstaking, sneeuwval, …) of persoonlijke redenen (bijvoorbeeld een tandartsbezoek,…).

Meer informatie kan u terugvinden via deze link.  

Wat zijn de formaliteiten?

Of het nu gaat om structureel telewerk of om occasioneel telewerk, in beide gevallen is schriftelijke bijlage die de rechten en plichten regelt verplicht. Uw dossierbeheerder kan samen met u de documenten opstellen rekening houdend met de noden binnen uw onderneming.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.