Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Telewerk en verlenging steunmaatregelen

Vanaf 9 juni wordt er een versoepeling doorgevoerd en mag iedereen elke week één extra dag terugkeren naar de werkvloer. Daarbij mag maximaal 20 procent van het personeel tegelijk aanwezig zijn. In kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers mogen tegelijk maximaal 5 personen zijn. Vervolgens is vanaf 1 juli, onder voorbehoud van de evolutie van de coronapandemie, telewerk niet langer verplicht, maar blijft het wel aanbevolen in België.

Op 18/05/2021 heeft de regering bekendgemaakt dat bepaalde steunmaatregelen verlengd worden tot en met 30/09/2021.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:

  1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  2. Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
  3. Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag

De overige maatregelen zijn te raadplegen in een persbericht van de regering.

Het is wachten op de wetteksten zodat bovenstaande maatregelen in concrete wetgeving worden omgezet. We houden u op de hoogte via updates op onze website.

Bron: https://www.premier.be/nl/verlenging-economische-steunmaatregelen-tot-30-september-2021

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.