Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Telewerkaangifte juni mogelijk vanaf 15/05/2021

Vanaf zaterdag 15 mei 2021 kunt u de verplichte telewerkaangifte voor uw onderneming voor de maand juni uitvoeren op de pagina Coronavirus: telewerkaangifte.

De aangiftetermijn voor de juni-aangifte loopt tot en met zondag 6 juni 2021.

Situatie onveranderd? Geen nieuwe aangifte nodig

Heeft uw onderneming voor de maand april of mei een telewerkaangifte ingediend, en is het totale aantal medewerkers en/of het aantal personen in een niet-telewerkbare functie ongewijzigd? Dan hoeft u geen nieuwe aangifte in te dienen.

Is een van bovenstaande punten toch aangepast sinds uw laatste aangifte? Dan dient u uiterlijk de 6e van de maand een nieuwe aangifte in.

Waarom deze aangifte?

In de strijd tegen het coronavirus, heeft de federale regering telewerk verplicht gemaakt. Om de naleving van die verplichting beter te kunnen controleren, moeten werkgevers maandelijks een beperkt aantal gegevens bij de RSZ aangeven.

Meer informatie: U vindt de aangiftetoepassing en alle nodige informatie op de pagina Coronavirus: telewerkaangifte. Ze heeft ook een rubriek met telewerk-FAQ’s die regelmatig bijgewerkt wordt.

Hebt u toch nog een vraag? Bel de RSZ dan op het gratis nummer 0800/300.20.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.