Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid na 30.09.2021

Einde Corona-overmacht op 30.09.2021

De bijzondere maatregel om werknemers via de vereenvoudigde procedure tijdelijk werkloos te kunnen stellen ingevolge Corona-overmacht verstrijkt per 30.09.2021.

Ondanks de nog lopende gesprekken om het stelsel tijdelijke werkloosheid te hervormen, moeten we ons voorbereiden op de klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid die terug van toepassing zijn.

 

Wat dan vanaf 01.10.2021?

Onder voorbehoud van wijzigende berichten betekent dit vanaf 01.10.2021 het volgende:

Een situatie van overmacht (vb. verplichte quarantaine van een werknemer) dient zo snel mogelijk aangevraagd te worden door het indienen van bewijsstukken (vb. quarantaineattest), waarna een goedkeuring van RVA moet volgen.

Indien er omwille van economische redenen nog nood is aan tijdelijke werkloosheid dient de procedure tijdig opgestart te worden. Al naargelang het gaat om arbeiders of bedienden verloopt de procedure anders. Dit impliceert onder andere opnieuw:

  •        Voor arbeiders een voorafgaande aanvraag en verplichte werkweek;
  •        Voor bedienden een voorafgaande erkenning als bedrijf in moeilijkheden (bv. omzetdaling minstens 10%);
  •        C3.2A controlekaarten;
  •        Melding eerste werkloosheidsdag;
  •        Registratie in validatieboek;
  •        …

Mogelijk worden er voor bepaalde sectoren door de overheid nog versoepelingen in het leven geroepen, doch momenteel is hierover nog geen duidelijkheid.

Tijdig de aanvraagprocedure opstarten !

Uiteraard kunnen wij u hierin begeleiden, doch wij vragen met aandrang tijdig de nodige informatie te bezorgen (gewenste schorsing, ingangsdatum, duurtijd, welke werknemers etc.). Ook indien u hier eerder gebruik van maakte en een nieuwe aanvraag of een verlenging wenst, dient u dit te melden.

Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders dient minstens 10 kalenderdagen op voorhand aan onze diensten doorgegeven te worden. Procedureel is er immers een wachttijd vooraleer de aanvraag kan ingaan. 

Voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden dient u zo snel mogelijk met onze diensten contact op te nemen, aangezien de procedure hiervoor meerdere weken in beslag neemt.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.