Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid wegens uitzonderlijke wateroverlast

De afgelopen dagen zijn bepaalde delen van België zwaar getroffen door wateroverlast. Dit noodweer kan ook een impact hebben op de uitvoering van arbeidsovereenkomsten. We moeten daarbij een onderscheid maken tussen:

  • Werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer
  • Werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken

Wat met werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer?

Er kan beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitvoering van het werk is door het noodweer volledig onmogelijk. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken;
  • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijv. opruimwerken);
  • De werknemer heeft voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen;
  • De werknemer heeft voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon (hij mag bijvoorbeeld niet reeds aan zijn dagtaak begonnen zijn of op het werk aangekomen zijn).

Als het over een arbeider gaat, kan er beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Uitzonderlijk zal voor de periode van 14/07/2021 tot en met 20/07/2021 voor deze gevallen geen voorafgaandelijke mededeling moeten gebeuren. U kan dit aan ons doorgeven door SW-WATEROVERLAST te noteren op de prestatiestaat.

Als het over een bediende gaat, kan er beroep worden gedaan op de procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook hier zal voor de periode van 14/07/2021 tot en met 20/07/2021 geen voorafgaandelijke mededeling moeten gebeuren. U kan dit aan ons doorgeven door OVM-WATEROVERLAST te noteren op de prestatiestaat.

Wat met werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken?

Er kan beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken;
  • De werknemer heeft voor die dag niet reeds verlof of recuperatie genomen;
  • De werknemer heeft voor die dag geen recht op gewaarborgd dagloon (hij mag zich dus niet reeds op weg naar het werk hebben begeven).
  • De werknemer kan op geen manier het werk bereiken (bijv. alternatieve vervoermiddelen…)

Ongeacht of het om een arbeider of bediende gaat, kan beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Uitzonderlijk zal voor de periode van 14/07/2021 tot en met 20/07/2021 voor deze gevallen geen voorafgaandelijke mededeling moeten gebeuren. U kan dit aan ons doorgeven door OVM-WATEROVERLAST te noteren op de prestatiestaat.

Bron: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-te-wijten-aan-de-uitzonderlijk-slechte-weersomstandigheden-overstromingen

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.