Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 140.03

PC 140.03 is bevoegd voor arbeiders van ondernemingen van wegvervoer en logistiek voor rekening van derden.

Vanaf 4 november 2021 is dit paritair comité ook bevoegd voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op verkeersveiligheid.

Deze arbeiders ressorteerden tot voor kort onder het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100).

Bron: Koninklijk besluit van 3 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, BS 25 oktober 2021.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.