Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vanaf 1 juli 2016 een nieuwe Vlaamse financiële stimulans voor de aanwerving van jonge en oudere werknemers

 

Vanaf 1 juli 2016 gaat het Vlaamse doelgroepenbeleid definitief van start.

 

Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u als werkgever bij aanwervingen vanaf 1 juli 2016 een RSZ-vermindering voor de volgende 3 doelgroepen:

 

1.     Oudere werknemers die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen met een refertekwartaalloon van minder dan € 13.400;

 

2.     Jonge werknemers die de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming en die behoren tot de categorieën:

 

laaggeschoolde jongeren, middengeschoolde jongeren of leerlingen op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van de jongere niet hoger is dan € 7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of € 8.100 (tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen);

 

3.     Personen met een arbeidshandicap: de Vlaamse Ondersteuningspremie blijft behouden, maar de doelgroep zal uitgebreid worden. Mensen die doorstromen vanuit de sociale economie naar een job in het normaal economisch circuit zullen voortaan ook op de VOP kunnen rekenen. Ook zelfstandigen in bijberoep met een arbeidshandicap komen in aanmerking.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 28 juni 2016.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.