Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt verlengd tot en met 31 december 2021!

De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona te verlengen tot 31 december 2021. De werkgever kan een beroep doen op deze procedure als de werkloosheid gelinkt is aan corona.

De versoepelde regels blijven dezelfde. Dit betekent dat:

  • Je geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA;
  • Je geen melding moet doen van de eerste effectieve werkloosheidsdag;
  • Je geen C3.2a kaarten moet afleveren;
  • Je niets moet invullen in het validatieboek.

Het enige wat de werkgever moet doen, is maandelijks de looncode werkloosheid overmacht (OVM) doorgeven op de prestatiestaat. Op basis van de loonberekening doen wij voor onze klanten een aangifte bij de RVA.

De werkgever moet uiteraard de werknemers op voorhand blijven informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld (= meldingsplicht).

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.