Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Verenigingswerk: verdubbeling van maandinkomsten bij sportkampen

Het verenigingswerk wordt vergoed aan minimum € 5,10 per uur. Een verenigingswerker mag wel niet meer dan € 532,50 per maand en € 6.390 per jaar verdienen in het kader van verenigingswerk (inclusief verplaatsingskosten en onkosten).

In het 3de kwartaal van 2021 mogen bepaalde categorieën van verenigingswerkers die helpen bij sportkampen echter tot € 1.065 per maand verdienen, zijnde het dubbele. De jaargrens blijft wel ongewijzigd. Deze regeling heeft betrekking op de volgende verenigingswerkers:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het is namelijk zo dat zomerkampen door de huidige coronamaatregelen in kleinere groepen georganiseerd moeten worden waardoor verenigingen meer verenigingswerkers moeten inzetten of langer beroep moeten doen op dezelfde verenigingswerkers. Dit rechtvaardigt een verdubbeling van het maandelijks grensbedrag.

Bron: Koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot uitvoering van artikel 27, §3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 29 juni 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.