Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vergeet uw verplichte telewerkaangifte voor juni niet!

Het Overlegcomité van 24 maart 2021 besliste om de controles op het verplichte telewerk op te drijven en te verscherpen. In het kader hiervan moeten alle werkgevers voor de maanden april, mei en juni elke maand een aantal gegevens meedelen aan de RSZ:

  • het aantal personen werkzaam in de onderneming;
  • het aantal personen met een niet-telewerkbare functie werkzaam in de onderneming.

De registratie is verplicht voor alle werkgevers, behalve voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

De aangifte dient te gebeuren via de website van de RSZ.

De aangifte voor de maand juni moet ten laatste gebeuren op zondag 6 juni 2021 op basis van de situatie op 1 juni 2021.

Elke onderneming die de aangifte voor april of mei op ernstige wijze deed, moet voor de maand juni geen nieuwe aangifte verrichten, tenzij er op 1 juni 2021 een wijziging is in het aantal personen werkzaam bij de onderneming en/of in het aantal personen met een niet-telewerkbare functie.

De horecazaken daarentegen moesten voor de maanden april en mei nog geen telewerkaangifte doen aangezien zij op 6 april 2021 en 6 mei 2021 nog verplicht gesloten waren. Oorspronkelijk werd gezegd dat de telewerkaangifte voor het eerst wel zou moeten gebeuren in juni voor de horeca, maar dit bericht werd nu ingetrokken. Voor de horeca is er dus geen aangifteplicht voor telewerk voor de maand juni.                                       

Bron: www.socialsecurity.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.