Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vergroening bedrijfswagenpark: sociale wijzigingen

In dit artikel gaan we dieper in op de sociale wijzigingen, meer bepaald de invloed op de solidariteitsbijdrage.

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet u als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. Vanaf 1 januari 2022 gelden de volgende formules:

Benzinevoertuigen:  [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 1,3525

Dieselvoertuigen:    [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 1,3525

LPG-voertuigen:      [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 1,3525

De minimumbijdrage per maand bedraagt € 20,83 (niet-geïndexeerd) of € 28,17 (geïndexeerd vanaf 1 januari 2022). Ook voor een volledig elektrisch aangedreven wagen, die geen CO2-uitstoot heeft, is de minimumbijdrage verschuldigd.

Voor wagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023, blijft het bovenstaande behouden.

Voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 zal de formule voor de berekening van de solidariteitsbijdrage voor niet-emissievrije wagens vermenigvuldigd worden met een bepaalde factor, waardoor de bijdrage fors verhoogt:

  • vanaf 1 juli 2023: 2,25;
  • vanaf 1 januari 2025: 2,75;
  • vanaf 1 januari 2026: 4,00;
  • vanaf 1 januari 2027: 5,50.

Ook de minimumbijdrage, die onder andere voor de emissievrije wagens van toepassing is, zal opgetrokken worden:

  • vanaf 1 januari 2025: € 23,41 (niet-geïndexeerd);
  • vanaf 1 januari 2026: € 25,99 (niet-geïndexeerd);
  • vanaf 1 januari 2027: € 28,57 (niet-geïndexeerd);
  • vanaf 1 januari 2028: € 31,15 (niet-geïndexeerd).

Verder wordt er in de wet nog een kleine verduidelijking aangebracht. Zo worden wagens op aardgas en/of methaangas op dezelfde manier behandeld als wagens die op LPG rijden en dit vanaf 1 oktober 2021.

Bron: Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 3 december 2021.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.